ME HAR MYKJE KOMPETANSE

Utleige av arbeidskraft

BTV Bygdeservice SA har mykje kompetanse og fagkunnskap blant våre medarbeidarar.

Denne kompetansen deler me gjerne med andre som treng hjelp. Derfor leiger me ut til dømes maskinførarar, truckførarar, mekanikarar, tømrarar og anna mannskap. Det gjeld gjerne hjelpemannskap til bygg- og annleggsbransjen. Me har lang erfaring frå kraftverksbransjen.

Kompetansen våre medarbeidarar innehar er høg og allsidig. Fokuset på HMS er spesielt stort. BTV Bygdeservice SA har forsikringspapira og HMS-prosedyrane i orden.

Kontakt oss i dag om du er i behov for mannskap med den kompetansen me leiger ut.

Me leiger ut følgjande typar mannskap og kompetanse:

 • Mekanikarar
 • Tømrarar
 • Maskinførar
 • Truckførar
 • Varmt arbeid
 • Fallsikring
 • Kranbevis G4 og G8
 • Personløftar
 • Maskinførarbevis
 • Stillasbygging
 • Personale med førarkort i fleire klassar, der alle har BE
 • FSE-kurs
 • Mannskap med gode referansar