Periodiske kontrollar og service

Kontroll av brannslukkeutstyr

BTV Bygdeservice SA er ei kompetent bedrift på kontroll av brannsløkkingsutstyr. Me har fleire medarbeidarar i staben vår som kan utføra kontroll av brannsløkkingsutstyr.

Brannsløkkingsutstyr skal ha periodisk kontroll i næringsvirksomhet. Dette for å sikre at utstyret fungerar om det skulle takast i bruk. Slike kontrollar er òg anbefalt i private heimar.

Hos oss kontrollerer me alt av handslukkingsutstyr, til dømes pulvarapparater, skumapparater, CO2-sløkkjarar, brannslangar mm. Vi tek både periodiske kontrollar og service på utstyret ditt.

BTV Bygdeservice SA sel òg nye brannsløkkingsapparat til konkurransedyktige prisar. Kontakt oss i dag om du treng kontroll av slukningsutstyret ditt, eller om du vil kjøpa nytt.

Me har kompetansen til å kontrollera dei fleste brannsløkkingsapparat, til dømes:

  • Pulverapparat
  • Skumapparat
  • CO2-sløkkjarar
  • Brannslanger

Kontakt oss gjerne for periodisk kontroll eller service på utstyret ditt.