Gjennom harde materiale

Kjerneboring

BTV Bygdeservice SA tilbyr kjerneboring i betong og stein. Me har utstyr som kan kjernebore hol frå Ø16 mm og opp til Ø450 mm.

Ustyret me bruker for kjerneboring resirkulerar kjølevatnet. Dette medfører at det ikkje vært søl til omgivnadane og lite forbruk av vatn.

Kontakt oss i dag for ein hyggjeleg samtale og eit uforpliktande tilbod!