HER KAN DU SJÅ DEI

LEDIGE STILLINGANE VÅRE

Me har for tida ingen ledig stillingar.

Du er hjarteleg velkommen til møte med oss . Me ønskjer å bidra til utvikling av arbeidsmarknaden på morgondagen der me vektlegg fleksibilitet, tryggleik, leveransekvalitet, kompetanse og fellesskap.

Delta i vårt

Fellesskap

Er du sjølvstendig næringsdrivande og ønskjer fellesskap?

Kontakt oss for å sjå moglegheiter saman med oss!
Som eig av samvirke vil du finna mange fordelar av å delta i fellesskapet vårt.

Ønskjer du meir informasjon?

Du er hjarteleg velkommen til møte med oss . Me ønskjer å bidra til utvikling av arbeidsmarknaden på morgondagen der me vektlegg fleksibilitet, tryggleik, leveransekvalitet, kompetanse og fellesskap.