AUTORISERT FORHANDLAR

Branntetting

BTV Bygdeservice SA er autorisert forhandlar av branntettingsprodukt frå Firesafe. Me har lang erfaring med montering av desse produkta.

Som leverandør av branntettingsprodukt er me stolte av å ha fleire store kundar i bl.a. kraftverksbransjen, som føretrekk oss som leverandør. Så snart arbeidet er ferdig, blir dokumentasjon sendt til deg, slik at branndokumentasjonen din er oppdatert.

Ta kontakt med oss dersom du har eit prosjekt der du treng brannsikring. For oss spelar det inga rolle om prosjektet er stort eller lite når det gjeld branntetting!

BTV Bygdeservice SA er autorisert forhandlar av branntettingsprodukt frå Firesafe.

Se produkter her.