BTV BYGDESERVICE SA

BTV Bygdeservice SA vart stifta i 2016, og er eit lite bygdeserviceføretak med seks medlemmer. Nokre av tenestene våre er utleige av mekanikertenester, vedlikehald av uteområde, branntetting, kjerneboring, kontroll av brannslukkerutstyr, skogrydding og meir.

Utleige av arbeidskraft

Me deler gjerne kompetanse med andre som treng hjelp. Me leiger ut til dømes maskinførarar, truckførarar, mekanikarar og anna mannskap.

Branntetting

BTV Bygdeservice SA branntettar hol etter gjeldande reglar med godkjende produkter frå Firesafe.

Kjerneboring

BTV Bygdeservice SA tilbyr kjerneboring i betong og stein. Me har utstyr som kan kjernebore hol frå Ø16 mm og opp til Ø450 mm.

Kontroll av brannslukkeutstyr

Me kan kontrollera alt av handslukkingsutstyr, som til dømes pulverapparat, skumapparat, CO2-sløkkjarar, brannslangar m.m.

Veg og anlegg

BTV Bygdeservice SA tilbyr graving, plannering og transport av masse. Me har god fagkunnskap.

Vaktmestertenester

BTV Bygdeservice SA har dyktige medarbeidar innan fleire fagfelt som gjer at me kan ta på oss ulike typar vaktmestertenester.

Sjå våre

Referansar

STARTET AV POSITIVE OG

OPTIMISTISKE BØNDER

BTV Bygdeservice SA vart stifta i 2016, og er eit lite bygdeserviceføretak med seks medlemmer. Kundane våre er stort sett store aktørar innan vasskraftproduksjon og kraftoverføring. Me har eit stort fokus på at personellet vårt har den rette kompetansen, og dessutan har alle kurs som trengst for å utføra arbeidet dei skal er sendt ut til på ein trygg og sikker måte.

Fleksibilitet og løysingsorientering er den store styrken vår.

Autorisert forhandlar

Vi er autorisert forhandlar av branntettingsprodukt frå Firesafe.

Sjå tidlegare

prosjekt

Er du sjølvstendig næringsdrivande og ønskjer fellesskap?

Kontakt oss for å sjå moglegheiter saman med oss! Som eigar av samvirke vil du finna mange fordelar av å delta i fellesskapet vårt.